zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Daem, Jules Victor (leraar 1944; superior 1944-1950)

Daem, Jules Victor (leraar 1944; superior 1944-1950)

Geboren te Sint-Antelinks op 11 mei 1902.
Studies aan de seminaries van Sint-Niklaas en Gent.
Doctor in de klassieke filologie aan de KU Leuven.
Priester gewijd op 24 september 1927.
Leraar aan het Kleinseminarie te Oudenaarde op 2 september 1931 (sic).
Leraar aan het Kleinseminarie te Eeklo (sic).
Zondagsonderpastoor te Zingem op 23 december 1936.
Superior van het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo op 18 juli 1941.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 25 juli 1944.
Superior van het Kleinseminarie te Sint-Niklaas van 1944 tot 1950.
Erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent op 19 december 1946.
Secretaris-generaal van het NSKO, belast met de oprichting van het NSKO, van 1950 tot 1957.
Directeur-generaal van het NSKO van 1957 tot 1962.
Reorganiseerde het NVKMO.
Secretaris-generaal van het NVKMO.
Voorzitter van de ARKO. Bisschopsbenoeming, met als wapenspreuk Genade en Vrede, op 5 april 1962.
Bisschop van Antwerpen van 17 mei 1962 tot 1977.
Door Paulus VI benoemd tot lid van de Romeinse Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in 1973.
Overleden te Antwerpen op 23 april 1993.

(Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, nr. 878, p. 89).

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?