zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Coorevits, Norbert (leraar 1961-1966)

Coorevits, Norbert (leraar 1961-1966)

Geboren te Sint-Niklaas op 28 februari 1933.
Priester gewijd op 18 augustus 1957.
Lid van het verbondsbestuur van VVKS in 1957.
Licentiaat in de moderne geschiedenis aan de KU Leuven 1961.
Leraar aan het Sint-Jozef Kleinseminarie te Sint-Niklaas in 1961.
Professor aan het seminarie te Mariakerke in 1966.
Verbondsaalmoezenier van VVKS van 1966 tot 1972.
Superior van het Sint-Antoniuscollege te Ronse in 1972.
Aalmoezenier van de Internationale Katholieke Scoutsorganisatie van 1973 tot 1979.
Superior van het Sint-Lievenscollege te Gent op 1 september 1980.
Directeur van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst op 1 september 1992.
Voorzitter van het diocesaan Pedagogisch Didactisch Centrum te Gent.
Titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent in 1997.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?