zoeken  
     INSCHRIJVEN EETWEEKEND | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG | KEUZE DANSGROEP SKAIRO | OFFICE 365 VOOR LEERLINGEN

Cel leerlingenbegeleiding

Soms lukt een bepaald vak niet altijd even goed, ondanks de goede zorgen van de vakleerkracht. Daarom organiseren we tijdens de middagpauze REMEDIËRING voor Frans, Wiskunde, Nederlands, Klassieke Talen, Engels en Natuurwetenschappen.

Een leerling kan op eigen initiatief naar de extra begeleiding stappen. Een vakleerkracht kan een leerling(e) ook aansporen hieraan deel te nemen. Kleine probleempjes, thuis of in de klas? Grote vragen? Je hart eens luchten? Eens op adem komen, Je weet niet wat er eigenlijk scheelt? Dan kun je altijd terecht bij je klassenleraar. Die is immers de eerste vertrouwenspersoon.

Of anders: de leerlingenbegeleider!

Zij staan ter beschikking voor, na of tijdens de lesuren. Je spreekt hen aan in de gangen of aan de leraarskamer, of maakt via een Smartschool-bericht, mailtje of telefoon een afspraak.

Wie zijn de leerlingenbegeleiders?

Herman Schack en Kirsten Merckx - 1ste graad
Danny Baart - 2de graad
Isabelle Van Lemmens - 3de graad

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Heywijck vormingsdagen voor 2MWSd
6WeWia1 (groep 1) naar VTS
Zwemmen voor 1Sb
Excursie aardrijkskunde eerste jaar: 1Lc, 1Le en 1Sa

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Indigo 
Skairo 
In Dulci Jubilo
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?