zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Cecile helemaal nieuw!


Tijdens de lunchpauze is de boterhamrefter (in het uiterste hoekje van de binnentuin) de place-to-be.# Er wordt stoom afgelaten, geroddeld en gelachen. Er worden analyses gemaakt van de politiek en de onderwijsactualiteit, en ja, er worden ook boterhammen gegeten.  Omdat de boterhamrefter onderdak vond in een van de lokalen die vroeger tot het zusterkwartier behoorden, kreeg het lokaal als eresaluut aan de laatste zuster die werkzaam was op onze school de naam van die zuster van HH Engelen: Cecile.

 

Door het groeiende leerlingenaantal groeide ook de personeelsgroep en Cecile werd te klein, te krap. Met bescheiden middelen werd het lokaal uitgebreid: een tussenmuur werd gesloopt en enkele extra tafels werden toegevoegd. Praktisch, maar niet echt top-gezellig.

Onder impuls van enkele jonge leerkrachten startte enkele jaren geleden op vrijdagavond BOV: Bar Op Vrijdag! Cecile was voortaan niet louter een boterhamrefter, maar ook een gelegenheidsbar om na de werkweek samen even uit te blazen.

De voorbije jaren werd Cecile echter ook meer en meer een tijdelijk magazijn voor een of ander gelegenheidsinitiatief; dat kwam de sfeer en gezelligheid in het lokaal niet ten goede ...  Toen drie leerkrachten enkele maanden kwamen aanzetten met plannen om Cecile onder handen te nemen ging de directie gretig op de voorstellen in. De plannen werden verder uitgewerkt, er werd creatief gezocht om buiten de krijtlijntjes van de begroting alsnog een budget bij elkaar te sprokkelen,   allerlei sites met interieurspullen werden verkend, meer dan een ritje naar Ikea, afspraken met onze schilder Mario en zie ... na enkele maanden: Cecile compleet nieuw!!

Zachte kleuren, mooi meubilair, originele verlichting, en zeteltjes nog aan toe! Applaus op alle banken.

Bij deze nogmaals dank aan de initiatiefnemers. En (zuster) Cecile ... zij kijkt ongetwijfeld verbaasd op en geeft met een knipoog aan dat het héél goed is :)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?