zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Bogaert, Augustus (leraar 1866; leraar theologie 1867-1885)

Geboren te Vlierzele op 8 april 1838.
Priester gewijd te Brugge op 19 december 1863.
Baccalaureaat theologie KU Leuven op 11 juli 1864.
Studeert aan het studium van de Heilige Congregatie van het Concilie te Rome.
Student aan het Belgisch Pauselijk College te Rome van 31 oktober 1864 tot 26 september 1866.
Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 25 oktober 1866.
Leraar theologie aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas in 1867.
Pastoor te Eine op 28 oktober 1885.
Pastoor-deken te Ledeberg op 22 februari 1887.
Overleden te Ledeberg op 12 september 1905.

Publicaties: Cursus philosophiae ad usum Seminarii S. Nicolai; CANDIDUS MARIOTTI, De maand october toegewijd aan den H. Franciscus van Assisi, uit het Italiaans vertaald door A. BOGAERT, Gent, 1878; LEOPOLD DE CHERANCE, De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226), uit het Frans vertaald door A. BOGAERT, Antwerpen, 1884. (Bron: L. Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel I, nr. 316, p. 38). J. ICKX, De alumni van het Belgisch Pauselijk College te Rome 1844-1994, Rome, 1994, p. 109, nr. 061

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?