zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Begeleidende klassenraden december 2013


Nadat alle examens zijn verbeterd en de punten zijn ingegeven bereiden de klassenleraars en vakleerkrachten de begeleidende klassenraden voor.  Alle leerlingen komen aan bod. Hun studieresultaten en hun attitudes worden besproken. Een dikke proficiat, een pluim, een schouderklopje, een uitnodiging voor een gesprek, een suggestie i.v.m. remediëring of coaching  of portfolio, . . .#

Op vrijdagvoormiddag  20 december verwachten we alle leerlingen op school om hun rapport in ontvangst te nemen en om te luisteren naar wat de klassenraad  over hun prestaties denkt en hoe ze het 2de semester moeten aanvatten.

In de namiddag verwachten we de ouders op het oudercontact met de klassenleraar.

De afspraken i.v.m. de oudercontacten staan op Smartschool bij intradek/Voor alle/Actueel/ Oudercontacten.

In januari is er de gelegenheid om de  vakleerkrachten te spreken. Alle info hierover staat in College Info (zie op de homepage van deze site of op Smartschool).

College Info ontvangt u in de loop van de laatste schoolweek van het eerste semester in de brievenbus thuis.

We hopen dat iedereen loon naar werken krijgt en met een goed rapport de kerstvakantie kan aanvangen. Voor wie dat niet zo is wacht de taak om samen met de ouders, de leerkrachten en de directie een en ander bij te sturen zodat eind juni het schooljaar succesvol kan afgesloten worden.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?