zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Begeleidende klassenraden


Tussen de examens en de proclamatie worden op begeleidende klassenraden de resultaten en de attitudes van alle leerlingen besproken door de klassenraden.

Als de klassenraad na de examens in december samenkomt om de resultaten van het eerste semester te bespreken, dan wil hij vooral, op basis van punten en attitude, toekomstgericht werken. Dit houdt in dat de groep leerkrachten op zoek gaat naar werkvormen om leerlingen waarvan de resultaten minder goed zijn te stimuleren en te begeleiden in hun leerproces.#

Hoewel deze afspraken heel dikwijls een individueel karakter hebben, is het toch noodzakelijk dat de aanpak verschilt afhankelijk van de leeftijd van de leerling: we pleiten hier voor een geleidelijke evolutie die erop gericht is om stilaan meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf te leggen.

We vertrekken van een remediëring bij jonge leerlingen waarbij de vakleerkracht vrij scherp de touwtjes in handen neemt en willen ertoe komen dat jongens en meisjes van de derde graad zelf initiatieven nemen om hun studiehouding aan te passen.

Vrijdagvoormiddag 21 december: de leerlingen op de eerste plaats

De leerlingen krijgen als eerste hun rapport.

In de loop van vrijdagvoormiddag 21 december krijgen ze van hun klassenleraar in klasverband of individueel hun rapport. In de eerste graad is er een proclamatie en bespreking van de resultaten in de eigen klas. In de 2de graad verschuift het accent en vergroot het aandeel van het individueel gesprek met de klassenleraar in de rapportbedeling. In de 3de graad is er alleen nog een individueel gesprek. Het studiekeuzeproces komt nadrukkelijk aan bod in het gesprek met de klassenleraar.

Vrijdagnamiddag 21 december 2012:alle ouders welkom bij de klassenleraar

Alle ouders (van het 1ste tot het 6de jaar) hebben de gelegenheid om de klassenleraar te spreken. U kon via een inschrijfbrief inschrijven voor een afspraak op vrijdagnamiddag tussen 14 en 18 uur.

Indien u door onverwachte omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve dan de school te waarschuwen (03 7807150).

Het uur van de afspraak vergeten? Alle uurregelingen vindt u terug op smartschool bij intradesk/Voor allen/oudercontacten dec 2012

Echt noodzakelijk

De ouders van leerlingen waarbij de klassenraad van oordeel is dat een gesprek van de ouders met de klassenleraar aangewezen is waarbij er geen afspraak voor het oudercontact is genoteerd, worden na de klassenraad door de klassenleraar opgebeld en uitgenodigd voor een gesprek op donderdagnamiddag of vrijdagvoormiddag.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?