zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 | COLLEGE INFO DECEMBER | OFFICE 365 |

Van Haelst, Clement (surveillant 1908-1917)

Van Haelst, Clement (surveillant 1908-1917)

Geboren te Kieldrecht op 4 oktober 1882.
Priester gewijd op 23 augustus 1908.
Subregent van de externen aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas op 17 september 1908.
Subregent van de internen aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas 1915-1917.
Onderpastoor te Lede op 18 juli 1917.
Pastoor van Terjoden (Erembodegem) op 1 juni 1929.
Pastoor van Burcht op 3 september 1936.
Pastoor van Nieuwkerken-Waas op 18 april 1940, maar wegens ziekte niet aangesteld.
Overleden te Burcht op 14 augustus 1940.

(Bronnen: G. BRUYNINCX, Honderdvijftig jaar ! St- Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas 1808-1958. Geschiedkundige schets, Sint-Niklaas, 1958, p. 95; L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 1997, deel II, p. 522, nr. 5489)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?