zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

1 september 2017


Gedurende de eerste dagen van het nieuwe schooljaar wordt met grote zorg getracht om de leerlingen goed te laten starten. Dat betekent dat ze zich hopelijk snel thuis voelen in hun nieuwe school of/en in hun nieuwe klas. Tegelijk, dat er duidelijke afspraken gemaakt worden zodat de leerlingen weten wat van hen verwacht wordt. De vakleerkrachten zullen eerstdaags de krijtlijnen voor hun werkjaar uit de doeken doen: inhoudelijke doelen én tips en hulpmiddelen om de leerstof te verwerken (leren leren).#

In de loop van de maand september nodigen we alle ouders uit op oudervergaderingen. Tijdens die samenkomsten  zet de directie enkele aandachtspunten in de kijker. De hoofdschotel wordt door de klassenleraar geserveerd. Zij of hij heeft een superbelangrijke rol in de begeleiding van iedere leerling.

Aan alle leerlingen: een goede start gewenst.

Een boeiend, vreugdevol en succesrijk schooljaar!

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?